Všetko

Ako voľné písanie zvyšuje kreativitu u dospelých?

Voľné písanie: Ide o metódu zapisovania si myšlienok, slov, viet, presne tak, ako nám prídu, bez cenzúry, bez úpravy a štylizácie.

Možno budete písať o vôni, ktorá prichádza zvonku či chuti, ktorú cítite na jazyku. Môžete zapísať slová, ktoré nedávajú zmysel. Zvyk pravidelného a vedomého písania do zápisníka prináša do života nové nápady a myšlienky, pomáha otvoriť neprebádané a dáva voľný priechod novým smerom myslenia.

Benefity voľného písania

  1. Psychohygiena: Každý človek zažíva dennodenne stovky až tisíce situácií, ktoré v nás nechávajú isté dojmy, emócie či otázky. Častokrát sú to vnemy, ktoré nemáme chuť zdieľať ani s najbližšími a hromadia sa nám v mysli. Voľné písanie je úžasná pomôcka na prečistenie mysle od týchto každodenných vnemov a tým vytvorenie nového, prázdneho priestoru pre nové nápady.
  2. Vznik kreatívneho nápadu: Ľudia štadnartne premýšľajú stereotypne. Keď sa vedome pokúšame niečo vymyslieť, uvádzame do pochodu vlastnú myšlienkovú šablónu, ktorá nás povedie stále dokola po jednej kruhovej dráhe a hlbšie nás nepustí. Jednoducho povedané, pri rovnakom spôsobe myslenia nevymyslíme nič nové. Metóda voľného písania je únikom z pasce cyklického myslenia a otvára nám nové spôsoby, akými na problém nazrieť teda i nové riešenia či nové kreatíne nápady.

Ako začať s voľným vedomím písaním?

1. Na začiatku voľného písania si určite čas alebo počet stránok, ktoré chcete zapísať. Napríklad 10 minút alebo 2 strany veľkosti A4.

2. Keď začnete písať, neprestávajte písať až kým nesplníte cieľ, ktorý ste si zadali, teda neprestávajte písať, kým neubehne 10 minút alebo kým nezapíšete dve strany. Ak už neviete, čo máte písať, napíšte: ‘Neviem, čo mám písať, došli mi myšlienky.’ Tento krok je veľmi dôležitý.

3. Na chvíľku zabudnite na gramatiku. Píšte tak, ako to cítite. Nemusíte vytvárať súvislé vety, nemusíte vytvárať žiadne vety. Ak vám napadajú zvuky, píšte tak, ako to cítite.

4. Aby ste mali skutočne istotu, že píšete od srdca bez filtra či premýšľania, uistite sa, že váš text nebude nikto čítať. Ani najbližší rodinní príslušníci. Je to vaša osobná spoveď určená len vám.  Váš zápisník či diár si uchovajte na bezpečnom mieste.

Psychológia voľného písania

Podľa moderného výkladu psychológie je podvedomie priestorom procesov a dejov. Sú v ňom uložené myšlienky a vnemy, na ktoré sme zabudli. Z podvedomia sa môžu vynoriť náhodne v rôznych situáciach alebo po nejakom podnete.

Toto na prvý pohľad chaotické informačné pole je pretkané asociáciami. Asociácie sú predstavy vyvolané nejakým podnetom na základe skoršieho zážitku a skúsenosti. Človek myslí asociatívne. Myšlienky reagujú na podnet a navliekajú sa doslova ako korálky na niť. V priebehu života človek vytvára mnoho takýchto „náhrdelníkov“, prespájaných a krížiacich sa jeden s druhým do pevnej siete rôznych predstáv.

Keď však človek píše, spúšťa sa opačný proces. Slovo za slovom rozmotáva niť s navlečenými korálikmi a dostáva sa k prvotnej myšlienky miesto toho, aby sa zamotal do siete asociácií.

Voľné asociácie odhaľujú tesné spojenie medzi minulosťou a prítomnosťou. Myšlienka, ktorá náhodne vzplanula vo vašej hlave, môže bezprostredne súvisieť s nejakým zabudnutým obrazom.

Metóda voľných asociácií je jednou z najúčinnejších spôsobov prístupu do podvedomia. Ľudská psychika však kladie prístupu k vytesneným podvedomým obsahom odpor. Je vybavená akousi cenzúrou a kritickou k tomu, čo sa z podvedomia vynorí.

Voľné písanie, ktorému sa niekedy hovorí aj asociatívne, využíva výhody metódy voľných asociácií, zároveň však umožňuje elimináciu odporu ľudskej psychiky.

Veľa šťastia pri prvých pokusoch 🙂 Svoj zápisník si môžete kúpiť tu