Kontakujte nás

Millenus Ventures, s.r.o.
​IČO: 52192831
Hurbanova 518
905 01 Senica
Zodpovedná osoba: Martina Bhandi

E-mail: info@womanhood.sk
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia
Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 44075/T

Korešpondenčná adresa:
Millenius Ventures, s.r.o.
Sotinská 1345/27
905 01 Senica