Kontakt

Millenus Ventures, s.r.o. 
​IČO: 52192831                             
Hurbanova 518                                                   
905 01 Senica
Zodpovedná osoba: Martina Bhandi

E-mail: info@womanhood.sk
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia
Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 44075/T

© 2019 by TB